สิทธิเกษรสุธาสินี. 1. “ภาษาพาหะสัมพันธ์ในจดหมายส่วนตัว”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 111-25. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.10.