เพิ่มเกษรนวลทิพย์. 1. “ลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ไทย”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 126-36. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.11.