โตวิวัฒน์ลักษณา. 1. “เก็บตกใบเซียมซีที่มอดินแดง”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 159-66. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.15.