ศรีราษฎร์ สุรัตน์. 2016. “รายงานวิจัยเรื่องการใช้คำในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน: ศึกษารูปคำและความหมาย”. วรรณวิทัศน์ 3 (กรกฎาคม):198-214. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.12.