เจริญจิตรกรรมประคอง. 1. “มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่”. วรรณวิทัศน์ 4 (1), 94-108. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.6.