เจริญจิตรกรรม ประคอง. 2016. “มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่”. วรรณวิทัศน์ 4 (กรกฎาคม):94-108. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.6.