วิทยศักดิ์พันธุ์สมพงศ์. 1. “การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”. วรรณวิทัศน์ 5 (1), 215-61. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.10.