ธันวารชรราตรี. 1. “ภาษาถิ่น: วิธีเรียนรู้และรักษา”. วรรณวิทัศน์ 6 (1), 217-30. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.8.