เจริญจิตรกรรมประคอง. 1. “พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา”. วรรณวิทัศน์ 7 (1), 23-38. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.2.