แก้วคัลณานิตยา. 1. “การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย”. วรรณวิทัศน์ 8 (1), 1-40. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.1.