ปฤชากุลวิมลมาศ. 1. “ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์”. วรรณวิทัศน์ 8 (1), 41-57. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.2.