อ่องวุฒิวัฒน์สิทธิธรรม. 1. “"ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน”. วรรณวิทัศน์ 8 (1), 160-84. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.6.