อ่องวุฒิวัฒน์ สิทธิธรรม. 2016. “‘ที่’: คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน”. วรรณวิทัศน์ 8 (กรกฎาคม):160-84. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.6.