ธันวารชรราตรี. 1. “นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน”. วรรณวิทัศน์ 8 (1), 185-200. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.7.