-กองบรรณาธิการ. 1. “การวิเคราะห์ฉากตื่นเต้นสำคัญในนวนิยายสยองขวัญของจินตวีร์ วิวัธน์”. วรรณวิทัศน์ 8 (1), 201-8. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.8.