ศรีราษฎร์ สุรัตน์. 2016. “สำนวนภาษาไทยถิ่น: ความหลากหลายทางพื้นที่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”. วรรณวิทัศน์ 14 (ตุลาคาม):58-82. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2014.3.