แซ่เจี่ยธงชัย. 1. “รัฐประหาร พ.ศ. 2549 กับแนวคิดประชาธิปไตยในกวีนิพนธ์การเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า”. วรรณวิทัศน์ 12 (1), 28-42. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2012.2.