พัดทอง สุปาณี. 2016. “แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง สตรี และชีวิตใน ‘ทุติยะวิเศษ’”. วรรณวิทัศน์ 11 (ตุลาคาม):21-45. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.2.