วัฒนทัพสุภาวรัชต์. 1. “พระสุธนคำฉันท์: รสตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต”. วรรณวิทัศน์ 10 (1), 107-38. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2010.5.