แก้วคัลณา นิตยา. 2016. “สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่”. วรรณวิทัศน์ 16 (ธันวาคม):1-23. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.1.