ศิริชัยยงบุญ ณัฐธิดา, และ แก้วคัลณา นิตยา. 2016. “ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”. วรรณวิทัศน์ 16 (ธันวาคม):24-46. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.2.