เฉิดฉินนภาพรทิพย์, และ ปักษาสุขอำนาจ. 1. “การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย”. วรรณวิทัศน์ 16 (1), 192-205. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.8.