พัดทองส. (2017) “พระภูมิพลมิ่งเกล้า หทัยไทย”, วรรณวิทัศน์, 17. doi: 10.14456/vannavidas.2017.1.