เพ็ชรกิจว. และ ปิยพสุนทราส. (2017) “"พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9”, วรรณวิทัศน์, 17, น. 5-33. doi: 10.14456/vannavidas.2017.3.