วรรณเวชน. และ ทัดแก้วช. (2017) “ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ”, วรรณวิทัศน์, 17, น. 269-290. doi: 10.14456/vannavidas.2017.11.