งามรุ่งโรจน์น. และ แก้วคัลณาน. (2017) “บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่”, วรรณวิทัศน์, 17, น. 386-415. doi: 10.14456/vannavidas.2017.15.