หลักคำ เ. และ แก้วคัลณา น. (2019) “เพลงพื้นบ้านในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่: การสืบสรรค์และแนวคิดของกวี”, วรรณวิทัศน์, 19(1), น. 34–80. doi: 10.14456/vannavidas.2019.2.