ปักษาสุขอ. และ สำเนียงงามส. (2018) “อุดมการณ์เชิงธุรกิจในวาทกรรมเกี่ยวกับบุญในหนังสือธรรมะ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์”, วรรณวิทัศน์, 18, น. 105-137. doi: 10.14456/vannavidas.2018.5.