พันชนส. และ เหมือนโพธิ์ทองศ. (2020) “อักษรไทในอินเดีย: การดัดแปลงอักษรและอักขรวิธีเพื่อใช้เขียนภาษาบาลี”, วรรณวิทัศน์, 20(2), น. 1-28. doi: 10.14456/vannavidas.2020.9.