สืบเสาะก., ปิยพสุนทราส. และ อินทจามรรักษ์ช. (2020) “ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเด็กกัมพูชา จากผลการศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์”, วรรณวิทัศน์, 20(2), น. 138-172. doi: 10.14456/vannavidas.2020.13.