อัจฉริยบดีว. (2020) “บทบาทการควบคุม : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง”, วรรณวิทัศน์, 20(2), น. 29-62. doi: 10.14456/vannavidas.2020.10.