พิเชฐพันธ์ุน. (1) “แนวคิดเกี่ยวกับคำบุพบทในภาษาไทย”, วรรณวิทัศน์, 13, น. 140-169. doi: 10.14456/vannavidas.2013.7.