เพิ่มเกษรน. (1) “ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับพื้นฐาน”, วรรณวิทัศน์, 13, น. 213-235. doi: 10.14456/vannavidas.2013.10.