นิลประภัสสรร. (1) “โคลงกลอนของครูเทพ: ผลงานทรงคุณค่าด้านการศึกษา”, วรรณวิทัศน์, 1, น. 107-125. doi: 10.14456/vannavidas.2001.8.