ธันวารชรร. (1) “การศึกษาการซ้อนคำในภาษาไทย”, วรรณวิทัศน์, 1, น. 154-169. doi: 10.14456/vannavidas.2001.11.