เจรีรัตน์ว. (1) “ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 5-10. doi: 10.14456/vannavidas.2002.1.