นิลประภัสสรร. (1) “คติธรรมในกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่: คุณค่าที่ไม่เคยล้าสมัย”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 31-46. doi: 10.14456/vannavidas.2002.4.