จุลวงศ์เ. (1) “กากี: จากชาดกสู่กลอนบทละคร”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 47-63. doi: 10.14456/vannavidas.2002.5.