พัดทองส. (1) “"โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 64-80. doi: 10.14456/vannavidas.2002.6.