แก้วคัลณาน. (1) “วรรณวิจิตรของ "แสงทอง"”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 81-89. doi: 10.14456/vannavidas.2002.7.