ดิษโสธ. (1) “โคลงนิราศพระประธม: วรรณกรรมเชิงสาธิตแบบวิธีแห่งโคลงสี่สุภาพ”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 90-104. doi: 10.14456/vannavidas.2002.8.