ไชยรัตน์พ. (1) “"คำ" ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 105-110. doi: 10.14456/vannavidas.2002.9.