สิทธิเกษรส. (1) “ภาษาพาหะสัมพันธ์ในจดหมายส่วนตัว”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 111-125. doi: 10.14456/vannavidas.2002.10.