เพิ่มเกษรน. (1) “ลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ไทย”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 126-136. doi: 10.14456/vannavidas.2002.11.