คงจันทร์ส. (1) “คำเลี่ยง”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 154-158. doi: 10.14456/vannavidas.2002.14.