โตวิวัฒน์ล. (1) “เก็บตกใบเซียมซีที่มอดินแดง”, วรรณวิทัศน์, 2, น. 159-166. doi: 10.14456/vannavidas.2002.15.