ศรีราษฎร์ ส. (2016) “รายงานวิจัยเรื่องการใช้คำในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน: ศึกษารูปคำและความหมาย”, วรรณวิทัศน์, 3, น. 198–214. doi: 10.14456/vannavidas.2003.12.