เจริญจิตรกรรม ป. (2016) “มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่”, วรรณวิทัศน์, 4, น. 94–108. doi: 10.14456/vannavidas.2004.6.