มณีใสโ. (1) “อัฐคณะแห่งฉันท์”, วรรณวิทัศน์, 5, น. 5-17. doi: 10.14456/vannavidas.2005.1.