วิทยศักดิ์พันธุ์ส. (1) “การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”, วรรณวิทัศน์, 5, น. 215-261. doi: 10.14456/vannavidas.2005.10.